game

การต่อสู้พื้นที่ – คำนามทั่วไป

การต่อสู้พื้นที่ – คำนามทั่วไป – Space Battle Common Nouns ต่อสู้กับเอเลี่ยนพื้นที่ชั่วร้ายโดยเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง Battle the evil space aliens by choosing the correct English Word

เกมจับคู่ – ่นา

เกมจับคู่ – ่นา – Farm Match 40% ของคนไทยทำงานในฟาร์ม คนไทย 16 ล้านคนเป็นชาวนา ประเทศไทยช่วยเลี้ยงโลกเพราะข้าวไทยถูกกินไปทั่วโลก จับคู่คำภาษาไทยคำภาษาอังกฤษและรูปภาพเพื่อให้ชนะเกม! 40% of all Thai people work on farms. 16 million Thai people are rice farmers. Thailand helps feed the world because Thai rice is eaten all over the planet. Match the Thai words, English words and the pictures to win the game!

เกมจับคู่ – ฟุตบอล

Football Match Game ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ฟุตบอลได้รับการแนะนำให้รู้จักกับประเทศไทยในปี 1897 ในช่วงเวลาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. จับคู่คำภาษาไทยและคำภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ฟุตบอล! Football is the most popular sport in Thailand. Football was introduced to Thailand in 1897 during the time of King Chulalongkorn. Match the Thai words and the English words to improve your knowledge of Football words!

คู่ที่ตรงกัน -บุคลิกภาพ

Personality Pairs บุคลิกภาพประกอบด้วยความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมที่ทำให้คน ๆ หนึ่งเป็นพิเศษ บุคลิกภาพอาจส่งผลต่อผู้ที่เป็นเพื่อนของเราและสิ่งที่เราสนใจ A personality is made up of the of thoughts, feelings, and behaviors that make a person special. Personalities can affect who are our friends and who we are attracted to.

เกมสะกดคำ – สี

Color Spelling Game สีสามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเศร้าและพวกเขาสามารถทำให้เรารู้สึกหิวหรือผ่อนคลาย เกมนี้ทดสอบว่าคุณสามารถสะกดคำสีเป็นภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน Colors can make us feel happy or sad, and they can make us feel hungry or relaxed. This game tests how well you can spell color words in English.

เกมจับคู่ – สัตว์

Animal Match จับคู่รูปภาพคำไทยและคำภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบความรู้ของคำศัพท์สัตว์ สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา เรามีสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์บางตัวอาศัยอยู่ในฟาร์ม สัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง Animals are a part of our everyday life. We have animals as pets. Some animals live on farms. Most animals are wild and live on their own. Match the pictures, Thai words and English words to test your knowledge of animal words.

เกมจับคู่คำศัพท์

Word Match Game – Common Words ตัวเลขมีความสำคัญ แต่บางครั้งเราต้องการคำที่มีความเป็นนามธรรมมากกว่า คำเช่น ‘all’, ‘none’ หรือ ‘Most’ ช่วยให้เราพูดได้ว่าเราต้องการหรือต้องการโดยไม่นับจำนวน Numbers are important, but sometimes we need words that are more abstract. Words like ‘all’, ‘none’ or ‘most’ help us to say how many we need or want without counting.

เกมจับคู่ – คำทั่วไป

Common Word Match ต่อไปนี้เป็นคำที่พบบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ คุณจะได้ยินคำศัพท์เหล่านี้ทุกวันดังนั้นพวกเขาจึงมีความสำคัญหากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Here are some of the most common words in the English language. You will hear these words every day so they are important if you want to learn English. วิธีการเล่น -How to Play ตรงกับคำภาษาอังกฤษและภาษาไทย รายการคำ Word List

ปกป้องเมือง!

Protect the city หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือต้องการเยี่ยมชมเมืองที่พูดภาษาอังกฤษได้จะเป็นการดีหากคุณรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเมือง If you live in a city or want to visit a city where English is spoken, it will be good to know words about a city. วิธีการเล่น -How to Play เมืองของคุณถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดจากอวกาศ! ปกป้องเมืองของคุณด้วยการเลือกคำที่เหมาะสมเพื่อยิงเลเซอร์ของคุณ! ศึกษารายชื่อด้านล่างและช่วยเมืองของคุณ! Your city is under attack by monsters from space! Defend your city by picking the right word to …

ปกป้องเมือง! Read More »

คลิกเพลง

Music Click ดนตรีสามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเศร้า มันสามารถทำให้ภาพยนตร์เรื่องโปรดของเราดีขึ้นหรือช่วยเราให้ผ่านความโศกเศร้าในชีวิตของเรา ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ดนตรีโดยคลิกเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องกับดนตรี Music can make us feel happy or sad. It can make our favorite movie better, or help us get over sadness in our life. Test your knowledge of music words, by clicking only the words that have to do with music.