ปกป้องเมือง!

Protect the city

หากคุณอาศัยอยู่ในเมืองหรือต้องการเยี่ยมชมเมืองที่พูดภาษาอังกฤษได้จะเป็นการดีหากคุณรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเมือง

If you live in a city or want to visit a city where English is spoken, it will be good to know words about a city.

วิธีการเล่น -How to Play

เมืองของคุณถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดจากอวกาศ! ปกป้องเมืองของคุณด้วยการเลือกคำที่เหมาะสมเพื่อยิงเลเซอร์ของคุณ! ศึกษารายชื่อด้านล่างและช่วยเมืองของคุณ!

Your city is under attack by monsters from space! Defend your city by picking the right word to fire your lasers! Study the list below and save your city!

รายการคำ Word List

In the city