เกมสะกดคำ – สี

Color Spelling Game

สีสามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเศร้าและพวกเขาสามารถทำให้เรารู้สึกหิวหรือผ่อนคลาย

เกมนี้ทดสอบว่าคุณสามารถสะกดคำสีเป็นภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน

Colors can make us feel happy or sad, and they can make us feel hungry or relaxed.

This game tests how well you can spell color words in English.

colors

Leave a Comment