เกมจับคู่ – สัตว์

Animal Match

จับคู่รูปภาพคำไทยและคำภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบความรู้ของคำศัพท์สัตว์

สัตว์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา เรามีสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยง สัตว์บางตัวอาศัยอยู่ในฟาร์ม สัตว์ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง

Animals are a part of our everyday life. We have animals as pets. Some animals live on farms. Most animals are wild and live on their own.

Match the pictures, Thai words and English words to test your knowledge of animal words.

Animals

Leave a Comment