เกมจับคู่ – ่นา

เกมจับคู่ – ่นา – Farm Match

40% ของคนไทยทำงานในฟาร์ม คนไทย 16 ล้านคนเป็นชาวนา ประเทศไทยช่วยเลี้ยงโลกเพราะข้าวไทยถูกกินไปทั่วโลก

จับคู่คำภาษาไทยคำภาษาอังกฤษและรูปภาพเพื่อให้ชนะเกม!

40% of all Thai people work on farms. 16 million Thai people are rice farmers. Thailand helps feed the world because Thai rice is eaten all over the planet.

Match the Thai words, English words and the pictures to win the game!

farm words

Leave a Comment