คลิกเพลง

Music Click

ดนตรีสามารถทำให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเศร้า มันสามารถทำให้ภาพยนตร์เรื่องโปรดของเราดีขึ้นหรือช่วยเราให้ผ่านความโศกเศร้าในชีวิตของเรา

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ดนตรีโดยคลิกเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

Music can make us feel happy or sad. It can make our favorite movie better, or help us get over sadness in our life.

Test your knowledge of music words, by clicking only the words that have to do with music.

Music Words

Leave a Comment