เกมจับคู่ – คำทั่วไป

Common Word Match

ต่อไปนี้เป็นคำที่พบบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ คุณจะได้ยินคำศัพท์เหล่านี้ทุกวันดังนั้นพวกเขาจึงมีความสำคัญหากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Here are some of the most common words in the English language. You will hear these words every day so they are important if you want to learn English.

วิธีการเล่น -How to Play

ตรงกับคำภาษาอังกฤษและภาษาไทย

รายการคำ Word List

common words

Leave a Comment