word lists

Common Nouns – คำนามทั่วไป

These words are some of the most common things you will hear in English. We use these words many times every day. คำเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบบ่อยที่สุดที่คุณจะได้ยินเป็นภาษาอังกฤษ เราใช้คำเหล่านี้หลายครั้งทุกวัน

Football – ฟุตบอล

Football is the most popular sport in Thailand. Football first came to Thailand in the reign of Rama V. Many Thai people have favorite teams from the United Kingdom. Some of the teams that people like are Manchester United and Leeds United. What is your favorite team? ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ฟุตบอลเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 5 คนไทยจำนวนมากมีทีมโปรดจากสหราชอาณาจักร บางทีมที่คนชอบคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลีดส์ยูไนเต็ด ทีมโปรดของคุณคืออะไร?

Personality – บุคลิกภาพ

บุคลิกเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนไม่เหมือนใคร บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ทำงานหนักหรือมีความสุข ผู้คนมีส่วนผสมของหลายบุคลิก Personalities are what makes everyone unique. Someone may have a hard-working personality or a happy personality. People have a mixture of many personalities.

Farm – ทุ่งนา

Farming jobs make up 40% of all Thai jobs. Over 16 million Thai people work on rice farms. Below is a list of farm words in Thai and English. งานเกษตรกรรมคิดเป็น 40% ของงานไทยทั้งหมด คนไทยกว่า 16 ล้านคนทำงานในไร่ข้าว ด้านล่างเป็นรายการคำศัพท์ฟาร์มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Colors : สี

Colors are one of the important things in life. It fills up the dullness of pictures with different senses and emotions. Some interpret it as a way of expressing emotions, For example red is the color of love, romanticism and roses.Colors complete our life, gives it a meaning, a touch of excitement. สีเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต มันเติมความน่าเบื่อของภาพด้วยประสาทสัมผัสและอารมณ์ที่แตกต่างกัน บางคนตีความว่ามันเป็นวิธีในการแสดงอารมณ์เช่นสีแดงคือสีแห่งความรักโรแมนติกและกุหลาบสีต่างๆทำให้ชีวิตของเราสมบูรณ์ให้ความหมายและสัมผัสแห่งความตื่นเต้น

How Many : เท่าไหร่

Counting is important because the meaning attached to counting is the key conceptual idea on which all other number concepts are based. However, sometimes we need words like “all”, or “none” to tell how much. การนับเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความหมายที่แนบมากับการนับเป็นแนวคิดที่สำคัญที่แนวคิดตัวเลขอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามบางครั้งเราต้องการคำว่า “ทั้งหมด” หรือ “ไม่มี” เพื่อบอกเท่าไหร่

CITY : ในเมือง

ชีวิตในเมืองน่าตื่นเต้นเพราะมีห้างสรรพสินค้าและโรงภาพยนตร์ ชีวิตในชนบทสามารถผ่อนคลายได้เนื่องจากมีการจราจรน้อยและไม่วุ่นวาย คุณชอบแบบไหนดีกว่ากัน? Life in the city can be exciting because there are malls and cinemas. Life in the countryside can be relaxing because there is little traffic and not as busy. Which do you like better?

Body parts : ส่วนของร่างกาย

Our bodies have many parts that we can see with the naked eye and inside, but this time we will learn what the names of the body that we see and touch can be called. ร่างกานของคนเรานั้นมีส่วนต่างๆมากมายที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและภายในแต่ครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าภายนอกร่างกายที่เราเห็นและสัมผัสได้นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง

Music words : คำศัพท์ทางดนตรี

It is said that music is the language of the soul. A universal language that we can all understand regardless of where we come from. Music can make us feel strong emotions, such as joy, sadness, or love. Most agree that music has the power to move us.  ว่ากันว่าดนตรีเป็นภาษาของจิตวิญญาณ ภาษาสากลที่เราทุกคนสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าเรามาจากไหน ดนตรีสามารถทำให้เรารู้สึกอารมณ์รุนแรงเช่นความสุขความเศร้าหรือความรัก ส่วนใหญ่ยอมรับว่าดนตรีมีพลังที่จะย้ายเร

number : หมายเลข

Numbers are a part of everyday life, and our ability to use them can affect our lives for better or worse. Numbers are everywhere from ​science and technology​ to the market. ตัวเลขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและความสามารถของเราในการใช้งานสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ดีขึ้นหรือแย่ลง ตัวเลขมีทุกที่ตั้งแต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปจนถึงตลาด